چرا من همیشه اهدافی دارم ولی هیچ وقت بهش نمیرسم…؟؟!!!

شما اهداف و آرزوهایی دارید ولی نرسیدن به اهداف برای شما عادت شده است. برای رسیدن به این اهداف چند قدم را گذراندید؟ چه کارهایی را انجام دادید؟ چه مراحلی را طی کردید؟ هیچ وقت نمیتوان بدون تغییر کردن به آرزویی رسید. با آترین نت همراه باشید تا…

من همه کار می کنم اما کسب و کارم درآمد نداره و نمیدونم چی کار کنم؟

زندگی شیرین است زندکی فوق العاده است و من کسب و کار اینترنتی پولساز را مدیریت می کنم البته در صورتی که نگرش پولسازی داشته باشم. مشتری زیاد است؟ نه مشتری خیلی کم است و بازار خراب است همه این موارد نگرش شما است . زندگی شیرین است…